Lindrer neseplager
ved pollenallergi

Nasonex® mometasonfuroat.  Nasonex® er et legemiddel (nasalt steroid) og en nesespray for korttidsbehandling av symptomer ved allergiske plager i nesen (allergisk rhinitt) hos voksne over 18 år. Disse allergiske neseplagene er gjerne nesetetthet, nysing, kløe og rennende nese.

Nasonex® fås kjøpt reseptfritt på apoteket og finnes som nesespray med 60 doser.

For best effekt skal Nasonex® brukes 1 gang daglig med 2 dusjer i hvert nesebor. Symptomlindring inntrer hos noen pasienter så tidlig som 12 timer etter den første dosen, men for mange tar det gjerne 1-2 dager før man merker effekt. Når symptomene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 dusj i hvert nesebor én gang daglig. Nasonex® kan brukes i 3 måneder uten samråd med lege. Oppsøk lege om man ikke har fått effekt etter 14 dagers bruk. Ved graviditet, amming eller om du allerede bruke et legemiddel med kortikosteroider så rådfør deg med lege før bruk. Nasonex nesespray skal ikke benyttes om du har ubehandlede, lokale infeksjoner i neseslimhinnen.

Barn og ungdom under 18 år må ta kontakt med lege før bruk av Nasonex®.

Selv om de fleste ikke får bivirkninger av Nasonex® nesespray, kan man som med alle andre legemidler oppleve å få bivirkninger.

Les nøye på pakningen og på pakningsvedlegget før bruk.

Referanse: Felleskatalogen.no Nasonex.