Nasonex® mometasonfuroat.  Nasonex® er et legemiddel (nasalt steroid) og en nesespray som brukes til behandling av symptomer ved sesongbetonte allergiske plager i nesen (allergisk rhinitt) hos voksne over 18 år. Disse allergiske neseplagene er gjerne nesetetthet, nysing, kløe og rennende nese.

Nasonex® fås kjøpt reseptfritt på apoteket og finnes som nesespray med 60 doser.

For best effekt skal Nasonex® brukes 1 gang daglig med 2 dusjer i hvert nesebor. Symptomlindring inntrer hos noen pasienter så tidlig som 12 timer etter den første dosen, men for mange tar det gjerne 1-2 dager før man merker effekt. Når symptomene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 dusj i hvert nesebor én gang daglig. Nasonex® kan brukes i 3 måneder uten samråd med lege. Oppsøk lege om man ikke har fått effekt etter 14 dagers bruk. Ved graviditet, amming eller om du allerede bruke et legemiddel med kortikosteroider så rådfør deg med lege før bruk. Nasonex nesespray skal ikke benyttes om du har ubehandlede, lokale infeksjoner i neseslimhinnen.

Barn og ungdom under 18 år må ta kontakt med lege før bruk av Nasonex®.

Selv om de fleste ikke får bivirkninger av Nasonex® nesespray, kan man som med alle andre legemidler oppleve å få bivirkninger.

Les nøye på pakningen og på pakningsvedlegget før bruk.


Referanse: Felleskatalogen.no Nasonex.

Nasonex® (mometasonfuroat) er et reseptfritt legemiddel til bruk mot sesongbetont allergisk rhinitt for voksne over 18 år. Allergisk rhinitt er en betennelse i neseslimhinnen som gir kløe i nesen, nesetetthet, rennende nese og nysing. Nasonex inneholder kortison og virker betennelsesdempende på neseslimhinnen. Lege bør rådføres før bruk ved graviditet, amming og/eller om du allerede bruker annet legemiddel som inneholder kortison. Bruk ikke Nasonex om du er allergisk mot noen av innholdsstoffene, har en ubehandlet og lokal infeksjon i neseslimhinnen, har nylig gjennomgått en neseoperasjon eller har en skade i nesen. Vanlige bivirkninger er neseblod eller blodholdig, neseslim, brennende følelse eller irritasjon i nesen, sår eller irritert hals, hodepine og infeksjon i de øvre luftveiene. Kontakt lege dersom du ikke har effekt innen 14 dager. Nasonex skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder uten etter samråd med lege. Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegg.