Spørsmål og svar

  Nasonex skal brukes 1 gang daglig, og symptomlindring inntrer hos noen pasienter så tidlig som 12 timer etter den første dosen, men for mange tar det gjerne 1-2 dager før man merker effekt.

  Dersom du i tillegg har øyeplager, som kløe eller irritasjon, kan legen din anbefale deg å bruke andre legemidler sammen med Nasonex. Antihistaminer og nesesprayer som demper betennelse kan brukes samtidig. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

  Reseptfri Nasonex har kun indikasjon for sesongbetont allergisk rhinitt til voksne over 18 år.

  Reseptfri Nasonex er kun til voksne over 18 år. Barn og ungdom må henvende seg til lege dersom de har behov for Nasonex

  Ta Nasonex så snart som mulig, men dobbel dose skal ikke tas som erstatning. Ta deretter neste dose til vanlig tid.

  Reseptfri Nasonex kan brukes sammenhengende i 3 måneder uten samråd med lege. Har man ikke effekt etter 14 dager, skal lege oppsøkes.

  Oppbevares ved romtemperatur

  Det er 60 doser i en flaske, og det holder ca. 15 dager eller lenger. Det kommer an på om man har behov for en eller to dusjer i hvert nesebor daglig. Merk også at Nasonex skal tas 1 gang daglig for best effekt.

  Biotilgjengeligheten er mindre enn 0,1%, det vil si at 99,9% av Nasonex virker lokalt i neseslimhinnene.

  Kun på apotek

   Ja, som med alle andre legemidler kan man oppleve å få bivirkninger av Nasonex. Her finner du de mest vanlige bivirkningene.

  Referanse: Felleskatalogen.no Nasonex.