Slik virker Nasonex

1. En allergisk reaksjon gir opphav til en betennelse i nesens slimhinner. Betennelsen i neseslimhinnene gir igjen ubehag som nesetetthet, nysing, kløe og rennende nese.

Illustrasjon av betent nese

2. Nasonex virker betennelseshemmende og reduserer opphovning og irritasjon i nesen din, og reduserer dermed også de allergiske neseplagene som tett nese, rennende nese, kløe og nysing. Nasonex virker lokalt i nesen og inneholder glyserol. Nasonex skal brukes 1 gang daglig. Symptomlindring inntrer hos noen pasienter så tidlig som 12 timer etter den første dosen, men for mange tar det gjerne 1-2 dager før man merker effekt. Deretter kan man bruke Nasonex daglig i 3 måneder uten samråd med legen. Får man ikke effekt etter bruk 14 dagers bruk, skal man oppsøke legen.
NB! som med alle legemidler er det viktig å bruke produktet riktig for å få optimal effekt!

Illustrasjon av behandlet nese