Bivirkninger

Selv om de fleste ikke får bivirkninger av Nasonex nesespray, kan man som med alle andre legemidler oppleve å få bivirkninger.

I sjeldne tilfeller kan umiddelbare, allergiske reaksjoner oppstå ved bruk av dette legemidlet. Svært sjelden kan disse reaksjonene være alvorlige. Dersom det piper i brystet når du puster eller det er vanskelig å puste, oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. I sjeldne tilfeller kan behandling med kortikosteroid nesespray som Nasonex føre til økt trykk i øyet (glaukom) og/eller grå stær (katarakt) og føre til synsforstyrrelser, og skader på skilleveggen mellom neseborene. Kontakt legen dersom du merker at noe av dette skulle inntreffe.

Andre bivirkninger:

Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere): Neseblod eller blodholdig neseslim. Brennende følelse eller irritasjon i nesen. Sår eller irritert hals. Hodepine. Infeksjon i de øvre luftveiene.

Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere): Smaks- og luktforstyrrelser.

Bivirkninger med allmenn virkning på kroppen er sjeldne ved bruk av nesespray, men kan forekomme ved høye doser over lang tid.

Nasonex inneholder benzalkonklorid som kan gi irritasjon i nesen

Melding av mistenkte bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller varsle oss her dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

 

Referanse: Felleskatalogen.no Nasonex.

Nasonex® (mometasonfuroat) er et reseptfritt legemiddel til bruk mot sesongbetont allergisk rhinitt for voksne over 18 år. Allergisk rhinitt er en betennelse i neseslimhinnen som gir kløe i nesen, nesetetthet, rennende nese og nysing. Nasonex inneholder kortison og virker betennelsesdempende på neseslimhinnen. Lege bør rådføres før bruk ved graviditet, amming og/eller om du allerede bruker annet legemiddel som inneholder kortison. Bruk ikke Nasonex om du er allergisk mot noen av innholdsstoffene, har en ubehandlet og lokal infeksjon i neseslimhinnen, har nylig gjennomgått en neseoperasjon eller har en skade i nesen. Vanlige bivirkninger er neseblod eller blodholdig, neseslim, brennende følelse eller irritasjon i nesen, sår eller irritert hals, hodepine og infeksjon i de øvre luftveiene. Kontakt lege dersom du ikke har effekt innen 14 dager. Nasonex skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder uten etter samråd med lege. Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegg.