Nasonex kan hjelpe mot sesongbetont allergisk rhinitt

Hva er allergisk rhinitt?

Reseptfri Nasonex brukes til behandling av symptomer ved sesongbetonte allergiske plager i nesen (allergisk rhinitt) hos voksne over 18 år. Sesongbetonte allergiske plager, også kalt Høysnue, inntreffer på visse tidspunkter av året, og er en allergisk reaksjon som skyldes at man puster inn pollen fra trær, gress, ugress og også sopp-/muggsporer. Sesongbetont allergi kan gi symptomer som rennende nese og nysing, og forårsaker opphovning av neseslimhinnen, noe som fører til nesetetthet. Nasonex reduserer opphovning og irritasjon i nesen din og reduserer dermed nysing, kløe og tett og/eller rennende nese. 

I tillegg til neseplager vil en som er allergisk itillegg oppleve tretthet, få røde og kløende øyne og hodepine.

Nasonex kan hjelpe på de allergiske nesplagene som nesetetthet, rennende nese, nysing og nesekløe


Referanse: Astma og allergiforbundet naaf.no

Nasonex® (mometasonfuroat) er et reseptfritt legemiddel til bruk mot sesongbetont allergisk rhinitt for voksne over 18 år. Allergisk rhinitt er en betennelse i neseslimhinnen som gir kløe i nesen, nesetetthet, rennende nese og nysing. Nasonex inneholder kortison og virker betennelsesdempende på neseslimhinnen. Lege bør rådføres før bruk ved graviditet, amming og/eller om du allerede bruker annet legemiddel som inneholder kortison. Bruk ikke Nasonex om du er allergisk mot noen av innholdsstoffene, har en ubehandlet og lokal infeksjon i neseslimhinnen, har nylig gjennomgått en neseoperasjon eller har en skade i nesen. Vanlige bivirkninger er neseblod eller blodholdig, neseslim, brennende følelse eller irritasjon i nesen, sår eller irritert hals, hodepine og infeksjon i de øvre luftveiene. Kontakt lege dersom du ikke har effekt innen 14 dager. Nasonex skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder uten etter samråd med lege. Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegg.